Kontakt

SONS d.o.o.

Adresa:
Trg Komenskog 6, 21000 Novi Sad

Telefon:
381 21 4750 120

Tel. & fax:
381 21 453 080

Mob.:
381 65 4750 120

Žiro račun kod ProCredit banke:
220-117727-88

PIB:
100723911

Matični broj:
08666580

E-mail:
info@sons.rs